دوشنبه , ۲ اسفند ۱۳۹۵
خانه / فال / تعبیر خواب / تعبیر خواب آدم حقه باز

تعبیر خواب آدم حقه باز

تعبیر خواب آدم حقه باز

تعبیر خواب آدم حقه باز به روایت آنلی بیتون
 اگر در خواب ببینید که با آدم حقه بازى هم سفر مى باشید، معنى آن این است که شما مى ترسید که در راه از بقیه عقب تر باشید. پس به راهتان ادامه دهید، اما با کمى احتیاط و مراقب باشید نقشه هایتان را با دقت بیشترى عملى کنید.

دیدگاه شما چیست؟

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به تمام عیار است