دوشنبه , ۹ اسفند ۱۳۹۵
خانه / فال / تعبیر خواب / تعبیر خواب آسایش و رفاه

تعبیر خواب آسایش و رفاه

تعبیر خواب آسایش و رفاه

تعبیر خواب آسایش به روایت آنلی بیتون
۱ـ اگر خواب ببینید در آسایش و نعمت به سر می برید، نشانه ان است که به کارهای مخاطره آمیز ولی دوست داشتنی دست خواهید زد و با مردی شاد و مرفه همنشین خواهید شد.
۲ـ دیدن خواب رفاه و ثروت برای زنان، نشانه آن است که به لذتهای فریبنده و ناپایدار دست خواهند یافت، این خواب هشداری است برای زنان تا به جستجوی عشقی حقیقی در زندگی خود باشند.

دیدگاه شما چیست؟

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به تمام عیار است