خانه / فال / تعبیر خواب / تعبیر خواب آستر

تعبیر خواب آستر

تعبیر خواب آستر در کتاب سرزمین رویاها
خواب پارچه آستری: شما بسیار خود پسند هستید .
آستر یک لباس را در می آورید: مراقب رقیب باشید.
آستر یک کت و شلوارمردانه را در می آورید: مشاجره و نزاع.
پارچه آستری می خرید: یک ملاقات ناگهانی

دیدگاه شما چیست؟

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به تمام عیار است