خانه / فال / تعبیر خواب / تعبیر خواب آسم

تعبیر خواب آسم

تعبیر خواب درکتاب سرزمین رویاها
خواب تنگی نفس: نقشه های شما به آن زودی که می خواستید عملی نخواهد شد.
شما آسم دارید: اگر به محل دیگری نقل مکان کنید دوباره بر خواهید گشت.
شما مرض آسم می گیرید: سود مالی
دیگران آسم دارند: ناکامی پشت ناکامی

دیدگاه شما چیست؟

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به تمام عیار است