پنج شنبه , ۵ اسفند ۱۳۹۵
خانه / فال / تعبیر خواب / تعبیر خواب آشفتن

تعبیر خواب آشفتن

تعبیر خواب آشفتن به روایت لیلا برایت
اگر در خواب ببینید که مسأله اى شما را آشفته کرده، بیانگر آن است که شما به هنگام بیدارى، نگرانى هاى کمى را در اطرافتان مشاهده خواهید کرد.

اگر دیدید که کسى از صحبت هاى شما آشفته شده، دلیل بر آن است که شما در زندگى از سوء تفاهمات کوچک هم به راحتى نمى گذرید.

دیدگاه شما چیست؟

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به تمام عیار است