خانه / فال / تعبیر خواب / تعبیر خواب آشیانه

تعبیر خواب آشیانه

تعبیر خواب آشیانه

تعبیر خواب آشیانه به روایت لوک اویتنهاو
دیدن آن: عاشق شدن
درست کردن آن: عروسی
آشیانه خالی: ضرر؛ غیبت طولانی
تعبیر خواب آشیانه به روایت آنلی بیتون
۱ـ دیدن آشیانه پرندگان در خواب ، نشانه آن است که به کاری سودآور علاقمند خواهید شد.
اگر زنی چنین خواب ی ببیند ، علامت آن است که به منزلی دیگر نقل مکان خواهد کرد.
۲ـ دیدن آشیانه خالی در خواب ، نشانه آن است که از جدایی با دوستی غمگین خواهید شد.
۳ـ اگر خواب ببینید در آشیانه ای پرندگانی نشسته اند ، نشانه آن است که به زندگی خانوادگی علاقمند خواهید شد. و فرزندانی شادمان و مطیع خواهید داشت.
۴۴ـ دیدن آشیانه ای مملو از تخم های شکسته پرندگان، نشانه آن است که در زندگی به شکست و نومیدی دچار خواهید شد.
تعبیر خواب آشیانه به روایت لیلا برایت
دیدن یک آشیانه خالى، علامت آن است که یکى از اعضاى خانواده ى شما محفل خانواده را ترک و شما را دچار نگرانى مى سازد.
اگر یک آشیانه با یک تخم یا جوجه دیدید، بیانگر آن است که باید خود را براى پایه ریزى یک زندگى جدید آماده کنید.
دیدن لانه حیوانات وحشى، نشانه آن است که شما در زندگى با افراد بسیار بد و سودجویى در ارتباط هستید. اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که به منزلی دیگر نقل مکان خواهد کرد.
تعبیر خواب آشیانه به روایت هانس کورت
اگر زنى خواب آشیانه را ببیند، علامت آن است که منزل خود را تغییر خواهد داد.
اگر دیدید که آشیانه اى خالى و پر از تخم هاى شکسته پرندگان است، در زندگى و آینده خود دچار نا امیدى هاى بسیارى مى شوید.
اگر خواب ببینید در آشیانه ای پرندگانی نشسته اند، نشانه آن است که به زندگی خانوادگی علاقمند خواهید شد. و فرزندانی شادمان و مطیع خواهید داشت.

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

bigtheme