خانه / فال / تعبیر خواب / تعبیر خواب آقای متعهد

تعبیر خواب آقای متعهد

تعبیر خواب آقای متعهد

تعبیر خواب آقای متعهد به روایت لیلا برایت
اگر در خواب دیدید که یک آقاى متعهد هستید، تعبیرش آن است که باید نیش و کنایه و تحقیر اطرافیانتان را تحمل کرده و دم نزنید.
اگر ببینید که کارفرما هستید، بیانگر آن است که درآمد کارى شما در سطح بسیار بالا و خوبى قرار خواهد گرفت.

دیدگاه شما چیست؟

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به تمام عیار است