خانه / فال / تعبیر خواب / تعبیر خواب آکروبات

تعبیر خواب آکروبات

تعبیر خواب آکروبات

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک آکروباتیست گرفتار حادثه می شود : خطر از بغل گوشتان خواهد گذشت .

نمایش آکروباتیسها را تماشا می کنید : تا ۹ روز هیچ اقدامی نکنید ، بخصوص مسافرت

شما آکروباتیست هستید : بد خواهانتان را به نابودی خواهید کشاند .

دیدگاه شما چیست؟

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به تمام عیار است