دوشنبه , ۹ اسفند ۱۳۹۵
خانه / فال / تعبیر خواب / تعبیر خواب آگهی فوت

تعبیر خواب آگهی فوت

تعبیر خواب آگهی فوت

تعبیر خواب آگهی فوت به روایت آنلی بیتون
۱ ـ اگر خواب ببینید مشغول نوشتن آگهی فوت هستید ، نشانه آن است که وظایف دشواری بر شانه شما گذاشته خواهدشد.
۲ – اگر خواب ببینید مشغول خواندن آگهی درگذشت کسی هستید، علامت آن است که بزودی از شنیدن خبری پریشان خواهید شد.

دیدگاه شما چیست؟

تمامی حقوق این وبسایت متعلق به تمام عیار است