در حاشیه مسابقات دوومیدانی در شهر کرسنویارسک روسیه که در دمای منفی ۲۵ درجه برگزار شد صورت دوندگان یخ زده بود که تصاویر زیبایی از این مسابقات را برایتان آماده کرده ایم