خانه / سرگرمی / شعر و ادب

شعر و ادب

جملات قصار (سری 1)

سخنان بزرگان

با ما باشید با جملات قصار و پر معنا از بزرگان جهان زندگـی هیـچ نمـی گویـد ؛ نشـانت می دهـد …! ریچــــارد بـــــاخ ********************* ************** مـا از عروسـک هـا کمتریـم ، آنهـا مُـرده بودنـد و زندگـی مـی کردنـد ؛ مـا ...

ادامه مطلب »

شعر زمان از سنایی غزنوی

شعر زمان از سنایی غزنوی سالها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن ماهها باید که تا یک پنبه دانه ز آب و خاک شاهدی را حله گردد یا شهیدی را کفن ...

ادامه مطلب »

شعر تابستان فخرالدین عراقی

شعر تابستان فخرالدین عراقی در بیابان، به فصل تابستان چون ببارد به تشنه ای باران گرچه یک لحظه زآن بیاساید هم به آب اشتیاقش افزاید می بیفزا ، چو شوقم افزودی روی پنهان مکن ، چو بنمودی باز مخمور عشق ...

ادامه مطلب »

شعر عطار نیشابوری در باره مادر

شعر عطار نیشابوری در باره مادر اگر خورشید خواهی سایه بگذار چو مادر هست شیر دایه بگذار چو با خورشید هم‌تک می‌توان شد ز پس در تک زدن چون سایه بگذار چو همسایه است با جان تو جانان بده جان ...

ادامه مطلب »

شعر طنز ابولقاسم حالت در باره کارهایی که ترک آنها آسان نیست

شعر طنز ابولقاسم حالت در باره کارهایی که ترک آنها آسان نیست ترک دون بازی و بامبول مگر آسان است؟ در گذشتن ز سر پول مگر آسان است؟ دست برداشتن از منصب والا و مقام آخر ای آدم معقول، مگر ...

ادامه مطلب »

شعر در کوی محبت به وفایی نرسیدیم شفیعی کدکنی

شعر در کوی محبت به وفایی نرسیدیم شفیعی کدکنی در کوی محبت به وفایی نرسیدیم رفتیم ازین راه و به جایی نرسیدیم هر چند که در اوج طلب هستی ما سوخت چون شعله به معراج فنایی نرسیدیم با آن همه ...

ادامه مطلب »

بیان سر پنهان بودن حق از زبان شیخ محمود شبستری

بیان سر پنهان بودن حق از زبان شیخ محمود شبستری اگر خورشید بر یک حال بودی                                    شعاع او به یک منوال بودی ندانستی ...

ادامه مطلب »

شعر طنز عید نوروز اثر ایرج میرزا

ایرج میرزا

شعر طنز عید نوروز اثر ایرج میرزا عید نوروز و اول سالست روز عیش و نشاط اطفالست همه آن روز رخت نو پوشند چای و شربت به خوشدلی نوشند پسر خوب روز عید اندر روز اول به خدمت مادر دست ...

ادامه مطلب »

10 سخن حکیمانه از بزرگان

سخنان حکیمانه

۱۰ سخن حکیمانه از بزرگان ۱۰ سخن حکیمانه که انسان را به فکر وا میدارد بهتر است روی پای خود بمیری تا روی زانو‌هایت زندگی کنی. (رودی) بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر ...

ادامه مطلب »

شعرهای تک بیتی رهی معیری

شعرهای تک بیتی رهی معیری  از نگاهی، می نشیند بر دل نازک غبار  خاطر آئینه را، آهی مکدر میکند! خیال روی تو را، میبرم به خانه خویش  چو بلبلی، که برد گل به آشیانه خویش از محبت نیست، گر با ...

ادامه مطلب »

شعر بهار ملک الشعرا بهار

شعر بهار ملک الشعرا بهار هنگام فرودین که رساند ز ما درود؟ بر مرغزار دیلم و طرف سپیدرود کز سبزه و بنفشه و گلهای رنگ رنگ گویی بهشت آمده از آسمان فرود دریا بنفش و مرز بنفش و هوا بنفش ...

ادامه مطلب »

شعر عاشقانه ملک الشعرا بهار

شعر عاشقانه ملک الشعرا بهار سیل خون‌آلود اشکم بی‌خبرگیرد تو را                                     خون مردم‌، آخر ای بیدادگر، گیرد تو را ای شکرلب‌، آب ...

ادامه مطلب »

دوبیتی های عاشقانه باباطاهر عریان

دوبیتی عاشقانه باباطاهر عریان گلستـــان جـــــای تـــــو ای نازنیننم مـــو در گلخـــــن به خاکستر نشینم چه در گلشن چه در گلخن چه صحرا چــــو دیده واکنــــم جــــز تــــه نوینم به صحــــــــرا بنگــــرم صحرا ته وینم بــــه دریـــا بنگــــرم دریـــــــا ته ...

ادامه مطلب »

شعر بهار اوحدی مراغه ای

شعر بهار اوحدی مراغه ای اگر نوبهاری ببینیم باز                                           که بر سبزه زاری نشینیم باز به شادی بسی می‌بنوشیم ...

ادامه مطلب »

شعر قلب مادر سروده ایرج میرزا

شعر قلب مادر سروده ایرج میرزا داد معشوقه‌ به‌ عاشق‌ پیغام‌                                    که‌ کند مادر تو با من‌ جنگ‌ هرکجا بیندم‌ از دور کند ...

ادامه مطلب »
bigtheme