خانه / فال / فال عطسه

فال عطسه

فال عطسه روز یکشنبه

عطسه

فال عطسه روز یکشنبه تعبیر عطسه کردن در روز یکشنبه چیست؟ فال عطسه روز یک شنبه خود را ببینید: ۱شنبه ساعت کمی صبر کن ۶-۷ امروز خوشحالی ۷-۸ دیدار ۸-۹ می خواهد تو را ببیند ۹-۱۰ باتوصحبت میکند ۱۰-۱۱ دوستت ...

ادامه مطلب »

فال عطسه روز شنبه

عطسه

فال عطسه روز شنبه تعبیر عطسه کردن در روز شنبه چیست؟ فال عطسه روز شنبه خود را ببینید: شنبه ساعت روز خوب میگذرد ۶-۷ مواظب کارهایت باش ۷-۸ مطمئن باش دوستت دارد ۸-۹ خوشحالی ۹-۱۰ نامه دریافت میکنی ۱۰-۱۱ دعوا ...

ادامه مطلب »

فال عطسه روز جمعه

عطسه

تعبیر عطسه کردن در روز جمعه چیست؟ فال عطسه روز جمعه خود را ببینید: جمعه ساعت کمی صبر کن ۶-۷ فامیل میشوید ۷-۸ زیبایی امامغرور ۸-۹ به مسافرت میروی ۹-۱۰ با او رابطه برقرار میکنی ۱۰-۱۱ اولین عشقش هستی ۱۱-۱۲ ...

ادامه مطلب »

فال عطسه روز پنجشنبه

عطسه

تعبیر عطسه کردن در روز پنج شنبه چیست؟ فال عطسه روز ۵شنبه خود را ببینید: ۵شنبه ساعت نامه دریافت میکنی ۶-۷ دیدارغیر منتظره ۷-۸ جوابش رابده ۸-۹ صحبت مهمی میشود ۹-۱۰ دوست دارد تو را ببیند ۱۰-۱۱ دیدار ۱۱-۱۲ خبر ...

ادامه مطلب »

فال عطسه روز چهارشنبه

عطسه

تعبیر عطسه کردن در روز چهارشنبه چیست؟ فال عطسه روز چهارشنبه خود را ببینید: ۴شنبه ساعت خواب تو را می بیند ۶-۷ درموردت کنجکاوی میکند ۷-۸ مغرور نباش ۸-۹ اتفاقی برایت می افتد ۹-۱۰ هرگز فراموشت نمیکند ۱۰-۱۱ به تو ...

ادامه مطلب »

فال عطسه روز سه شنبه

عطسه

تعبیر عطسه کردن در روز سه شنبه چیست؟ فال عطسه روز سه‌شنبه خود را ببینید: ۳شنبه ساعت یک خیال ۶-۷ مواظب دوستانت باش ۷-۸ دررویایی هستی ولی نمیدانی ۸-۹ خوابهایت به حقیقت می پیوندد ۹-۱۰ با او رابطه برقرار میکنی ...

ادامه مطلب »

فال عطسه روز دوشنبه

عطسه

تعبیر فال عطسه در روز دوشنبه چیست اگر در روز دوشنبه عطسه کردید تعبیر آن این چنین است ۲شنبه ساعت روز بدی داری ۶-۷ همان می آید ۷-۸ زدست۱ نفر ناراحت می شوی ۸-۹ به تو فکرمیکند ۹-۱۰ دیداربا کسی ...

ادامه مطلب »
bigtheme